27 November 2023

Barang Terlarang - Lestari

Pusing terbawa ke surga yang mendera
Debu khayalan membuat diri merana
Lorong hitam jalan belakang mengancam
Bunga kepalsuan semata
 
Usah tumbuh diancam kemudharatan
Lantaran kejahilan berpanjangan bersama...
Malam terlarang gelap terbayang di mata
Aku bermaksud jalan sekali ini jua
 
Asap kenikmatan bersarang di dada
Nikmat sementara yang nyata
Nyalakan semangat pikir jangan tinggal
Serta hampirilah pada Yang Maha Esa hoo...
 
Hapuskan bayangan hitam
Pinggirkan makanan syaitan
Kunci hidup di tangan
Terserah bawa haluan...
 
Pusing terbawa ke surga yang mendera
Debu khayalan membuat diri merana
Barang terlarang jelas terbayang di mata
Satu persatu jangan sekali di cuba...

Download Mp3

No comments: